Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Tillämpningen av RNAi och värme-chock-inducerad transkription faktorn uttryck att omprogrammera könsceller att nervceller i C. elegans
 
Click here for the English version

Tillämpningen av RNAi och värme-chock-inducerad transkription faktorn uttryck att omprogrammera könsceller att nervceller i C. elegans

Article DOI: 10.3791/56889
January 1st, 2018

Chapters

Summary January 1st, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Det här protokollet beskriver hur man studera cellulära processer under cell öde konvertering i Caenorhabditis elegans invivo. Med hjälp av transgena djur, så att värme-chock arrangören-driven överuttryck av neuron öde-inducerande Transkriptionfaktorn CHE-1 och RNAi-medierad utarmning av kromatin-reglerande faktor LIN-53 bakteriecellen till neuron omprogrammering kan observeras in-vivo.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter