Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Odling av Retinal Pigment epitelial celler på en Ex Vivo modell av äldre människors Bruchs membran
 
Click here for the English version

Odling av Retinal Pigment epitelial celler på en Ex Vivo modell av äldre människors Bruchs membran

Article doi: 10.3791/57084
April 12th, 2018

Summary April 12th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Målet med detta protokoll är att demonstrera odling av näthinnans pigment epitelceller (RPE) på äldre eller sjuka människors Bruchs membran. Denna metod är lämplig att studera RPE cell beteende på en komprometterad extracellulärmatrix.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter