Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Specifika och korrekt upptäckt av den Citrus grönare patogen Candidatus liberibacter spp. med konventionella PCR på Citrus Leaf vävnadsprover
 
Click here for the English version

Specifika och korrekt upptäckt av den Citrus grönare patogen Candidatus liberibacter spp. med konventionella PCR på Citrus Leaf vävnadsprover

Article DOI: 10.3791/57240
June 29th, 2018

Chapters

Summary June 29th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Citrus grönare är en särskilt destruktiv sjukdom som påverkar citrus grödor globalt. Presenteras här är en enkel metod med hjälp av PCR och genomisk DNA-extraktion av citrus bladvävnad för korrekt och exakt identifiering av citrus grönare patogener, Candidatus liberibacter spp.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter