Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Förbereda utveckla perifera Olfactory vävnad för molekylär och immunhistokemisk analys i Drosophila
 
Click here for the English version

Förbereda utveckla perifera Olfactory vävnad för molekylär och immunhistokemisk analys i Drosophila

Article DOI: 10.3791/57716
June 13th, 2018

Chapters

Summary June 13th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att mellanlagra och dissekera utveckla olfactory vävnad från Drosophila arter. Dissekerade vävnaden kan senare användas för molekylära analyser, såsom kvantitativ RT-PCR (omvänd Transkription-Polymerase Chain Reaction) eller RNA sekvensering (RNAseq), samt i vivo analyser såsom immunohistokemi eller i situ hybridisering.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter