Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

This content is Open Access.

Isolering och analys av mikrobiella samhällen i jord, odlingsbädden och rötter i perenna gräs experiment
 
Click here for the English version

Isolering och analys av mikrobiella samhällen i jord, odlingsbädden och rötter i perenna gräs experiment

Article doi: 10.3791/57932
July 24th, 2018

Summary July 24th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Utgrävning av växternas rötter från fältet samt bearbetning av prover till endosphere, odlingsbädden och jord beskrivs i detalj, inklusive DNA extraktion och data analysmetoder. Denna uppsats syftar till att aktivera andra laboratorier att använda dessa tekniker för studier av jorden, endosphere och odlingsbädden microbiomes.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter