Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

In vivo direkt omprogrammering av bosatta gliaceller i interneuroner genom intracerebral injektion av virala vektorer
 
Click here for the English version

In vivo direkt omprogrammering av bosatta gliaceller i interneuroner genom intracerebral injektion av virala vektorer

Article DOI: 10.3791/59465-v
June 17th, 2019

Chapters

Summary June 17th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll syftar till att generera direkt omprogrammeras interneuroner in vivo, med hjälp av en AAV-baserade virus system i hjärnan och en FLEX synapsin-driven GFP reporter, som möjliggör cell identifiering och ytterligare analys in vivo.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter