Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Utvikling av målretting indusert lokale lesjoner i genomer (TILLING) populasjoner i små korn avlinger av etanol Methanesulfonate mutagenese
 
Click here for the English version

Utvikling av målretting indusert lokale lesjoner i genomer (TILLING) populasjoner i små korn avlinger av etanol Methanesulfonate mutagenese

Article DOI: 10.3791/59743-v 08:36 min July 16th, 2019
July 16th, 2019

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Beskrevet er en protokoll for utvikling av en målgruppe indusert lokale lesjoner i genomer (TILLING) befolkning i små korn avlinger med bruk av etanol methanesulfonate (EMS) som en arvestoffskadelig. Også gitt er en protokoll for mutasjon deteksjon ved hjelp av cel-1-analysen.

Tags

Utviklingsbiologi mutagenese TILLING befolkning EMS Reverse genetikk små korn cel-1 endonuclease
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter