Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Utveckling av riktade inducerade lokala lesioner i genomer (TILLING) populationer i små spannmålsgrödor med Etylmetanesulfonatmuta Genes
 
Click here for the English version

Utveckling av riktade inducerade lokala lesioner i genomer (TILLING) populationer i små spannmålsgrödor med Etylmetanesulfonatmuta Genes

Article DOI: 10.3791/59743-v 08:36 min July 16th, 2019
July 16th, 2019

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Beskrivs är ett protokoll för att utveckla en inriktning inducerade lokala lesioner i Genomes (TILLING) population i små spannmålsgrödor med användning av etylmetanesulfonat (EMS) som mutagen. Det finns också ett protokoll för Mutations detektering med hjälp av cel-1-analysen.

Tags

Utvecklingsbiologi utgåva 149 mutagenes TILLING population EMS omvänd genetik små korn cel-1 Endonuklease
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter