Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Ett experimentellt paradigm för mätning av åldrandets effekter på menings förädling
 
Click here for the English version

Ett experimentellt paradigm för mätning av åldrandets effekter på menings förädling

Article DOI: 10.3791/60417-v 04:30 min
October 25th, 2019

Chapters

Summary October 25th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att undersöka åldersrelaterade nedgången i meningen bearbetning med hjälp av en labyrint uppgift som tillät oss att lokalisera bearbetnings svårigheter vid varje ord i meningar under läsning.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter