Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Produksjon av nær-infrarød sensitiv, Core-Shell vaksine levering plattform
 
Click here for the English version

Produksjon av nær-infrarød sensitiv, Core-Shell vaksine levering plattform

Article doi: 10.3791/60569
October 20th, 2020

Summary October 20th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne artikkelen beskriver protokollene som brukes til å produsere en ny vaksine levering plattform, "polybubbles," for å muliggjøre forsinket burst utgivelse. Polyester, inkludert poly(melkesyre-co-glykolsyre) og polykaptrokton ble brukt til å danne polybobbles og små molekyler og antigen ble brukt som last.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter