Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Isolering och expansion av neurosfärer från Postnatala (P1−3) Mus neurogena nischer
 
Click here for the English version

Isolering och expansion av neurosfärer från Postnatala (P1−3) Mus neurogena nischer

Article DOI: 10.3791/60822-v
May 23rd, 2020

Chapters

Summary May 23rd, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

I den här artikeln beskriver vi i detalj ett protokoll för generering av neurosfärkulturer från postnatala mus neurala stamceller som härrör från de viktigaste mus neurogena nischer. Neurosfärer används för att identifiera neurala stamceller från hjärnvävnad som gör det möjligt att uppskatta prekursorcellnummer. Dessutom kan dessa 3D-strukturer pläteras i differentiativa förhållanden, vilket ger upphov till nervceller, oligodendrocyter och astrocyter, vilket gör det möjligt att studera cellöde.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter