Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Beredning av Mesh-formade Engineered Hjärt vävnader som härrör från mänskliga iPS-celler för In Vivo hjärtinfarkt Reparation
 
Click here for the English version

Beredning av Mesh-formade Engineered Hjärt vävnader som härrör från mänskliga iPS-celler för In Vivo hjärtinfarkt Reparation

Article DOI: 10.3791/61246-v
June 9th, 2020

Summary June 9th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Det nuvarande protokollet genererar mesh-formade konstruerade hjärt vävnader som innehåller kardiovaskulära celler som härrör från mänskliga inducerad pluripotenta stamceller för att möjliggöra undersökning av cellimplantation terapi för hjärtsjukdomar.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter