Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Automatisert avbildning og analyse for kvantifisering av fluorescerende merkede makropinosomer
 
Click here for the English version

Automatisert avbildning og analyse for kvantifisering av fluorescerende merkede makropinosomer

Article DOI: 10.3791/62828-v
August 24th, 2021

Chapters

Summary August 24th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Automatiserte analyser ved bruk av mikroplater med flere brønner er fordelaktige tilnærminger for å identifisere veiregulatorer ved å tillate vurdering av en rekke forhold i et enkelt eksperiment. Her har vi tilpasset den veletablerte makropinosomavbildnings- og kvantifiseringsprotokollen til et 96-brønns mikroplateformat og gir en omfattende disposisjon for automatisering ved hjelp av en flermodusplateleser.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter