Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Histoloji, histomorfometri ve Florokrom Analiz Undecalcified Kemik Hazırlık
 
Click here for the English version

Histoloji, histomorfometri ve Florokrom Analiz Undecalcified Kemik Hazırlık

Article DOI: 10.3791/1707
January 8th, 2010

Chapters

Summary January 8th, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Undecalcified kemik histolojisi, klinik ve araştırma uygulamaların çeşitliliği için önemli bilgiler sağlar. Bu teknik, özellikle büyük boyutlu örnekleri, zordur. Bu video kaliteli bölümleri üretim sürecini göstermektedir ve bunların üstesinden gelmek için hangi teknik zorluklar ve yöntemler göstermektedir.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter