Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Primär mänskliga Bronkial epitelceller vuxit från explants
 
Click here for the English version

Primär mänskliga Bronkial epitelceller vuxit från explants

Article doi: 10.3791/1789
March 26th, 2010

Summary March 26th, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi en detaljerad metod för att odla primärt mänskligt bronkial epitelceller från explants mänskliga bronkiell luftvägar vävnad inklusive differentierad tillväxt på en luft-vätska gränssnitt. Denna metod ger en rik källa av galvaniska element för att undersöka den roll som slemhinnan i människans lunga hälsa och sjukdom.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter