Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Kristallisering av membranproteiner i Lipidic Mesophases
 
Click here for the English version

Kristallisering av membranproteiner i Lipidic Mesophases

Article DOI: 10.3791/2501-v 11:53 min March 28th, 2011
March 28th, 2011

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

De protokoll som beskriver de viktigaste stegen för att få kristaller diffraktion kvaliteten på ett membranprotein efter beredning av proteinet i en lipidic kubisk fas (LCP), att hitta ursprungliga villkoren med LCP-FRAP före kristallisering analyser, upprättande av LCP kristallisering prövningar och skörd kristaller .

Tags

Strukturbiologi membranprotein lipidic kubisk fas kristallisering fluorescens återhämtning efter fotoblekning (FRAP) G-proteinkopplade receptorer
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter