Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Effektiv Gene Delivery i flera CNS territorierna Använda I Utero Elektroporation
 
Click here for the English version

Effektiv Gene Delivery i flera CNS territorierna Använda I Utero Elektroporation

Article DOI: 10.3791/2957 13:13 min
June 23rd, 2011

Chapters

Summary June 23rd, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

I livmodern elektroporation möjliggör snabb genen leverans i ett rumsligt och tidsmässigt-kontrollerat sätt i utvecklingsländerna centrala nervsystemet (CNS). Här beskriver vi en mycket anpassningsbar i livmodern elektroporering protokoll som kan användas för att leverera uttryck konstruktioner i flera embryonala CNS-domäner, inklusive telencephalon, diencephalon och näthinnan.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter