Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Verimli kullanarak birden çok CNS Topraklar'da Gen Teslimat In Utero Elektroporasyon
 
Click here for the English version

Verimli kullanarak birden çok CNS Topraklar'da Gen Teslimat In Utero Elektroporasyon

Article DOI: 10.3791/2957-v 13:13 min June 23rd, 2011
June 23rd, 2011

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Utero elektroporasyon gelişmekte olan merkezi sinir sistemi (MSS) bir mekansal ve zamansal olarak kontrollü bir şekilde hızlı bir gen teslimat için izin verir. Burada son derece uyarlanabilir tarif telencephalon diensefalon ve retina da dahil olmak üzere birden fazla embriyonik MSS etki alanı ifade yapıları sunmak için kullanılabilir utero elektroporasyon protokol.

Tags

Utero elektroporasyon Nörobilim Sayı 52 embriyonik merkezi sinir sistemi telencephalon diensefalon retina gen teslimat fare kazanç-fonksiyonu kayıp-fonksiyonu
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter