Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Introduktion Shear stress i studien av bakteriell vidhäftning
 
Click here for the English version

Introduktion Shear stress i studien av bakteriell vidhäftning

Article DOI: 10.3791/3241
September 2nd, 2011

Chapters

Summary September 2nd, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Under infektionen processen är ett viktigt steg vidhäftning av patogener med värdceller. I de flesta fall denna anslutning steget sker i närvaro av mekanisk påverkan som genereras av flytande vätska. Vi beskriver en teknik som introducerar skjuvspänningen som en viktig parameter i studien av bakteriell vidhäftning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter