Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

En enkel Chelex Protocol for DNA-ekstraksjon fra
 
Click here for the English version

En enkel Chelex Protocol for DNA-ekstraksjon fra

Article DOI: 10.3791/3281
January 9th, 2013

Chapters

Summary January 9th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En rask og rimelig måte å hente kvalitet malariaparasitten og vektor-DNA fra mygg prøver er beskrevet. Utnytte chelaterende egenskaper Chelex harpiks, muliggjør den enkle metoden genotyping av malariaparasitter i mygg midten gut og spyttkjertel faser samt molekylær identifisering av

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter