Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

En enkel Chelex protokoll för DNA-extraktion från
 
Click here for the English version

En enkel Chelex protokoll för DNA-extraktion från

Article DOI: 10.3791/3281
January 9th, 2013

Chapters

Summary January 9th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En snabb och prisvärt sätt att extrahera parasiter kvalitet malaria och vektor-DNA från mygga prover beskrivs. Utnyttja kelatbildande egenskaper Chelex-harts, möjliggör den enkla metoden genotypning av malariaparasiter i mygga mitten gut och spottkörtel faser, liksom molekylär identifiering av

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter