Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Encelliga Mätning av dopaminfrisättning med samtidig Spänning-klämma och amperometri
 
Click here for the English version

Encelliga Mätning av dopaminfrisättning med samtidig Spänning-klämma och amperometri

Article DOI: 10.3791/3798
November 21st, 2012

Chapters

Summary November 21st, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den amperometriska tekniken mäter dopaminfrisättning från en enda cell genom att detektera den oxidativa ström som produceras av spontan dopamin oxidation. Samtidig spänning klämma och amperometri metodik avslöjar mekanistiska förhållandet mellan den totala "aktivitet" av dopamin transportören och reglerande roll denna aktivitet på baksidan transport av dopamin.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter