Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.

Primär Mikroglia Isolering från Blandade gliaceller Kulturer av nyfödda råttor Brain Tissue
 
Click here for the English version

Primär Mikroglia Isolering från Blandade gliaceller Kulturer av nyfödda råttor Brain Tissue

Article DOI: 10.3791/3814-v 10:20 min August 15th, 2012
August 15th, 2012

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Isolering primära mikroglia från cellulära heterogenitet i hjärnan är viktigt att undersöka deras roll i både fysiologiska och patologiska tillstånd. Detta protokoll beskriver en mekanisk isolering och blandad cellkultur teknik som ger högt utbyte och hög renhet, viabla primära mikrogliaceller för

Tags

Immunologi neurovetenskap fysiologi molekylärbiologi Cell Culture isolering mikroglia blandad gliacell traumatisk hjärnskada neurodegenerativa sjukdomar
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter