Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Roman Bitkisel Tedaviler Değerlendirmek için Sepsis Hayvan Modeli kullanımı
 
Click here for the English version

Roman Bitkisel Tedaviler Değerlendirmek için Sepsis Hayvan Modeli kullanımı

Article DOI: 10.3791/3926-v 07:34 min April 11th, 2012
April 11th, 2012

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Sepsis bir mikrobik enfeksiyon sonucu ortaya çıkan bir sistemik inflamatuvar yanıt sendromu ifade eder ve çekal ligasyon ve delme (CLP) diye adlandırdıkları bir cerrahi teknik ile simüle edilebilir. Burada tedavi ajanları için şifalı otlar taranması amacıyla CLP bağlı hayvan modelinde kullanılacak bir yöntem açıklanmaktadır.

Tags

Tıp Sayı 62 Bitkisel tedaviler doğuştan gelen bağışıklık hücreleri sitokinler HMGB1 sepsis deneysel hayvan modeli çekal bağlama ve delme
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter