Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Optimalisert Analyse av DNA-metylering og Gene Expression fra små, anatomisk definerte områder i hjernen
 
Click here for the English version

Optimalisert Analyse av DNA-metylering og Gene Expression fra små, anatomisk definerte områder i hjernen

Article DOI: 10.3791/3938-v 13:11 min July 12th, 2012
July 12th, 2012

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En strømlinjeformet arbeidsflyt for å studere DNA metylering og genekspresjon endringene på tidlig liv stress er vist. Fra mors separasjon av nyfødte mus og isolering av diskrete hjernen vev, representerer vi en protokoll til samtidig isolere DNA og RNA fra hjernevev slag for påfølgende bisulfite sekvensering og RT-PCR-analyse.

Tags

Neuroscience genetikk fysiologi epigenetikk DNA metylering tidlig liv stress mors separasjon bisulfite sekvensering
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter