Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology
Author Produced

This content is Open Access.

Avverkning och Cryo-kylning Kristaller av membranproteiner som odlas i lipida mesofaser för strukturbestämning genom Makromolekylär kristallografi
 
Click here for the English version

Avverkning och Cryo-kylning Kristaller av membranproteiner som odlas i lipida mesofaser för strukturbestämning genom Makromolekylär kristallografi

Article DOI: 10.3791/4001 18:46 min
September 2nd, 2012

Chapters

Summary September 2nd, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Häri beskrivs förfaranden som genomförs inom Caffrey Membrane strukturell och funktionell biologi koncernen att skörda och kryo-cool kristaller membranprotein odlas i lipidiska kubiska och svamp faser för användning i strukturbestämning med makromolekylär röntgenkristallografi.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter