Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kartläggning Bakteriella funktionella nätverk och vägar i
 
Click here for the English version

Kartläggning Bakteriella funktionella nätverk och vägar i

Article DOI: 10.3791/4056
November 12th, 2012

Chapters

Summary November 12th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Systematiskt, storskaliga syntetiska genetiska (gen-gen eller epistasis) interaktion skärmar kan användas för att utforska genetiska redundans och väg överhörning. Här beskriver vi en hög genomströmning kvantitativ syntetisk genteknik array screening kallas eSGA som vi utvecklat för att belysa epistatisk relationer och utforska genetiska interaktion nätverk

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter