Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.

Intranasal administrasjon av CNS Therapeutics til Awake Mus
 
Click here for the English version

Intranasal administrasjon av CNS Therapeutics til Awake Mus

Article DOI: 10.3791/4440 07:15 min April 8th, 2013
April 8th, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En metode til å intranasalt administrere legemidler til våken mus for den hensikt målretting hjernen er beskrevet. Denne metoden gjør det mulig for gjentatt dosering over lengre perioder med intranasal administrering av narkotika uten bedøvelse, og nesen til hjernen levering med minimal systemisk eksponering.

Tags

Medisin Biomedical Engineering nevrovitenskap anatomi fysiologi bioteknologi nevrobiologi farmakologi Intranasal nasal våken mus levering av legemidler hjerne målretting CNS mus akklimatisering dyr modell terapi kliniske teknikker
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter