Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

 
Click here for the English version

CometChip: En High-throughput for måling DNA Damage i Microarrayed menneskeceller 96-Well Platform

Article DOI: 10.3791/50607
October 18th, 2014

Chapters

Summary October 18th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver her en plattform som gjør kometmetoden påvisning av DNA-skader med enestående gjennomstrømming. Enheten mønstre pattedyrceller i en microarray og muliggjør parallell prosessering av 96 prøver. Tilnærmingen til rette for analyse av grunnleggende nivå for DNA-skade, eksponering-indusert DNA skade og DNA-reparasjonskinetikk.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter