Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.

Använda klicka kemi för att mäta effekten av virusinfektion på Host-cell RNA-syntes
 
Click here for the English version

Använda klicka kemi för att mäta effekten av virusinfektion på Host-cell RNA-syntes

Article DOI: 10.3791/50809-v 09:35 min August 9th, 2013
August 9th, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna metod beskriver användningen av klickar kemi för att mäta förändringar i värdcellens transkription efter infektion med Rift Valley-feber-virus (RVFV) stam MP-12. Resultaten kan visualiseras kvalitativt via fluorescensmikroskopi eller erhållas kvantitativt genom flödescytometri. Denna metod kan avpassas för användning med andra virus.

Tags

Immunologi virologi kemi Infektionskliniken biokemi genetik molekylärbiologi cellbiologi medicin medicinsk teknik Arbovirus, RNA Nuclear Transkription Genetic Rift Valley fever virus NSs transkription klicka kemi MP-12 fluorescens mikroskopi flödescytometri virus proteiner immunfärgning analys
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter