Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

En cGMP-tillämplig Expansion Metod för aggregat av mänskliga neurala Stem och stamceller härledas från pluripotenta stamceller eller fosterhjärnvävnad
 

En cGMP-tillämplig Expansion Metod för aggregat av mänskliga neurala Stem och stamceller härledas från pluripotenta stamceller eller fosterhjärnvävnad

Article doi: 10.3791/51219
June 15th, 2014

Summary June 15th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver en ny mekanisk hackmetod som tillåter att expansionen av sfäriska neurala stam-och stamfadercellaggregat utan dissociation till en enkelcellsuspension. Att upprätthålla cell / cell kontakt möjliggör snabb och stabil tillväxt i över 40 passager.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter