Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Generering av Myospheres Från hESCs genom epigenetiska omprogrammeringen
 
Click here for the English version

Generering av Myospheres Från hESCs genom epigenetiska omprogrammeringen

Article DOI: 10.3791/51243
June 21st, 2014

Chapters

Summary June 21st, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi ett protokoll som bygger på epigenetisk omprogrammering av mänskliga embryonala stamceller (hESCs) mot att generera en homogen population av skelettmuskelgångare som enligt tillåtodlingsbetingelser bildar tredimensionella kluster av kontraktila myofibers (myospheres), som rekapitulera biologiska funktioner i människo skelettmuskulaturen.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter