Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Split-and-pool Syntese og karakterisering av Peptide Tertiær Amide Library
 
Click here for the English version

Split-and-pool Syntese og karakterisering av Peptide Tertiær Amide Library

Article DOI: 10.3791/51299-v 13:37 min June 20th, 2014
June 20th, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Peptid tertiære amider (Ptas) er en superfamilie av peptidomimetika som inkluderer, men er ikke begrenset til peptider, peptoids og N-metylert peptider. Her beskriver vi en syntetisk metode som kombinerer både split-and-pool og sub-monomer strategier for å syntetisere en ett-perle ett sammensatt bibliotek av PTAs.

Tags

Kjemi Split-and-pool syntese peptid tertiær amid PTA peptoid high-throughput screening kombinatorisk bibliotek fast fase trifosgen (BTC) ett-perle ett-forbindelsen OBOC
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter