Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Split-och-pool Syntes och karakterisering av peptid tertiär amid Library
 
Click here for the English version

Split-och-pool Syntes och karakterisering av peptid tertiär amid Library

Article DOI: 10.3791/51299-v 13:37 min June 20th, 2014
June 20th, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Peptid tertiära amider (pesetas) är en superfamilj av peptidomimetika som inkluderar men är inte begränsade till peptider, peptoider och N-metylerade peptider. Här beskriver vi en syntetisk metod som kombinerar både split-och-pool och strategier sub-monomera att syntetisera en en-pärla en substansbibliotek av trafikhuvudmän.

Tags

Chemistry Split-and-pool-syntes peptid tertiär amid PTA peptoid high-throughput screening kombinatoriska biblioteket fast fas trifosgen (BTC) en-pärla en-förening OBOC
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter