Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Neonatal Pial Surface Elektroporering
 
Click here for the English version

Neonatal Pial Surface Elektroporering

Article DOI: 10.3791/51319 06:22 min
May 7th, 2014

Chapters

Summary May 7th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den pial ytan är en unik stamfader zon i CNS som får allt större uppmärksamhet. Häri vi detalj en metod för snabb genetisk manipulering av denna progenitor zonen med användning av en modifierad elektroporeringsmetoden. Detta förfarande kan användas för cellulära och molekylära undersökningar av cell linjer och signaleringsvägar involverade i cell-differentiering och för att belysa vad som händer och egenskaperna av dotterceller.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter