Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

En strategi for Sensitive, Large Scale Kvantitative Metabolomics
 
Click here for the English version

En strategi for Sensitive, Large Scale Kvantitative Metabolomics

Article DOI: 10.3791/51358
May 27th, 2014

Chapters

Summary May 27th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Metabolitt profilering har vært en verdifull ressurs i studiet av stoffskiftet i helse og sykdom. Ved hjelp av normal-faset væskekromatografi koblet til høy-oppløsningsmassespektroskopi med polaritet svitsjing og en hurtig arbeidssyklus beskrives en protokoll for å analysere den polare metabolske Sammensetningen av det biologiske materiale med høy følsomhet, nøyaktighet og oppløsning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter