Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

In vivo Klon Spårning av hematopoetiska stam och progenitorceller märkta med fem fluorescerande proteiner med hjälp Konfokal och multifoton mikroskopi
 
Click here for the English version

In vivo Klon Spårning av hematopoetiska stam och progenitorceller märkta med fem fluorescerande proteiner med hjälp Konfokal och multifoton mikroskopi

Article DOI: 10.3791/51669 17:08 min August 6th, 2014
August 6th, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Kombinato 5 fluorescerande proteiner märkning av hematopoetiska stamceller och progenitorceller möjliggör in vivo klon spårning via konfokala och två-foton mikroskopi, som ger inblick i benmärg hematopoetisk arkitektur under regenerering. Denna metod tillåter icke-invasiv öde kartläggning av spektralt Kodade HSPCs-härledda celler i intakta vävnader för långa perioder efter transplantation.

Tags

Stem Cell Biology lego imaging klon spårning fluorescerande proteiner konfokalmikroskopi multifoton mikroskopi blodbildningen lentivirusvektorer hematopoetiska stamceller
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter