Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Generasjon og rensing av menneske INO80 Chromatin remodeling komplekser og Subcomplexes
 
Click here for the English version

Generasjon og rensing av menneske INO80 Chromatin remodeling komplekser og Subcomplexes

Article doi: 10.3791/51720
October 23rd, 2014

Summary October 23rd, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen beskriver en fremgangsmåte for generering og rensing av villtype og muterte versjoner av det menneskelige INO80 kromatin ombygging kompleks. Epitop merket versjoner av INO80 subenheter blir stabilt uttrykt i HEK293-celler og komplett komplekser og komplekser som mangler spesifikke sett av underenhetene blir renset ved immunoaffinitets-kromatografi.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter