Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Real-time Imaging av aksonal Transport av Quantum Dot-merket BDNF i Primær Neuroner
 
Click here for the English version

Real-time Imaging av aksonal Transport av Quantum Dot-merket BDNF i Primær Neuroner

Article DOI: 10.3791/51899
September 15th, 2014

Chapters

Summary September 15th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Aksonal transport av BDNF, en neurotrofisk faktor, er kritisk for overlevelsen og funksjon av flere neuronale populasjoner. Noen degenerative lidelser er preget av forstyrrelser i aksonal struktur og funksjon. Vi demonstrerte teknikker som brukes til å undersøke levende smugling av QD-BDNF i microfluidic kamre med primær nevroner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter