Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Kultur och Co-kultur av Mouse Äggstockar och folliklar
 
Click here for the English version

Kultur och Co-kultur av Mouse Äggstockar och folliklar

Article DOI: 10.3791/52458-v 10:41 min March 17th, 2015
March 17th, 2015

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver den primära kultur / co-kultur av mus äggstocksvävnad, med hjälp av äggstockar från neonatala möss och enskilda äggstocksfollikler från prepubertala möss. De odlingstekniker stödja utvecklingen i ett mycket fysiologiskt sätt, vilket gör undersökning av effekten av yttre medel på äggstocken, och av växelverkan mellan äggblåsor.

Tags

Cellbiologi reproduktionsbiologi äggstock kultur teknik follikelstimulerande äggcellen thecal cell immunocytokemi
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter