Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Ex vivo Levende Imaging av Lung Metastase og deres mikromiljøet
 
Click here for the English version

Ex vivo Levende Imaging av Lung Metastase og deres mikromiljøet

Article DOI: 10.3791/53741 11:19 min
February 3rd, 2016

Chapters

Summary February 3rd, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en forholdsvis enkel fremgangsmåte for ex vivo levende avbildning av tumorcelle-stromaceller interaksjoner i lungemetastase, ved å benytte fluorescerende reportere i mus. Ved hjelp av roterende disk konfokal mikroskopi, kan denne teknikken visualisering av levende celler i minst 4 timer, og kan bli tilpasset til å studere andre inflammatoriske lungesykdommer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter