Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research

This content is Open Access.

Etablering av Cancer Stem Cell Cultures fra Menneskelig Konvensjonell Osteosarkom
 

Etablering av Cancer Stem Cell Cultures fra Menneskelig Konvensjonell Osteosarkom

Article doi: 10.3791/53884
October 14th, 2016

Summary October 14th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Tilstedeværelsen av kreft stamceller (cscs) i bensarkomer har nylig blitt knyttet til deres patogenese. I denne artikkelen presenterer vi isoleringen av cscs fra primære cellekulturer ble oppnådd fra humane biopsier av konvensjonell osteosarkom (OS) ved hjelp av evnen til cscs til å vokse under adherente betingelser.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter