Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Mikroinjektion för genmodifiering och Genome redigering i Threespine sticklebacks
 
Click here for the English version

Mikroinjektion för genmodifiering och Genome redigering i Threespine sticklebacks

Article doi: 10.3791/54055
May 13th, 2016

Summary May 13th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Transgena manipulationer och genom redigering är avgörande för funktionellt testa roller gener och cis -regulatory element. Här en detaljerad mikroinjektion protokoll för generering av genomiska förändringar (inklusive Tol2-förmedlade fluorescerande reporter transgenstrukturerna, Talens och CRISPRs) presenteras för den framväxande modellen fisken, storspigg.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter