Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Fluorescens anisotropi som et verktøy for å studere protein-protein interaksjoner
 
Click here for the English version

Fluorescens anisotropi som et verktøy for å studere protein-protein interaksjoner

Article DOI: 10.3791/54640-v 10:44 min October 21st, 2016
October 21st, 2016

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Protein interaksjoner er i hjertet av en celle funksjon. Kalorimetriske og spektroskopiske teknikker blir ofte brukt for å karakterisere dem. Her beskriver vi fluorescens anisotropi som et verktøy for å studere samspillet mellom protein mutert i Shwachman-Diamond syndrom (SBDS) og Forlengelse faktor-lignende en GTPase (EFL1).

Tags

Biokjemi fluorescens anisotropi fluorescens Forlengelse faktor-lignende en Shwachman-Diamond syndrom protein Protein-protein interaksjon fluorophore
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter