Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Protein-protein etkileşimleri çalışmak için aracı olarak floresan Anizotropi
 
Click here for the English version

Protein-protein etkileşimleri çalışmak için aracı olarak floresan Anizotropi

Article DOI: 10.3791/54640-v 10:44 min October 21st, 2016
October 21st, 2016

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Protein etkileşimleri bir hücrenin işlevi merkezinde yer alıyor. Kalorimetre ve spektroskopik teknikleri yaygın onları karakterize etmek için kullanılır. Burada Shwachman-Diamond Sendromu (SBD'ler) mutasyona uğramış protein ve Uzama faktörü benzeri 1 GTPaz (EFL1) arasındaki etkileşimi incelemek için bir araç olarak floresan anizotropi açıklar.

Tags

Biochemistry Sayı 116 Fosforlu anisotropi Floresans uzama faktörü-1 gibi Shwachman-Diamond sendromu protein protein-protein etkileşimi Florofor
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter