Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Fluorescensanisotropi som ett verktyg för att studera protein-proteininteraktioner
 
Click here for the English version

Fluorescensanisotropi som ett verktyg för att studera protein-proteininteraktioner

Article DOI: 10.3791/54640 10:44 min
October 21st, 2016

Chapters

Summary October 21st, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Proteininteraktioner är kärnan i en cell funktion. Kalorimetriska och spektroskopiska tekniker används ofta för att karakterisera dem. Här beskriver vi fluorescensanisotropi som ett verktyg för att studera interaktionen mellan proteinet muterat i Shwachman-Diamond syndrom (SBD) och förlängningsfaktor liknande ett GTPas (EFL1).

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter