Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Utvikling og identifikasjon av en Novel undergruppe av menneskelige nøytrofilmedierte avledet Giant Fagocytter
 
Click here for the English version

Utvikling og identifikasjon av en Novel undergruppe av menneskelige nøytrofilmedierte avledet Giant Fagocytter

Article DOI: 10.3791/54826
January 25th, 2017

Chapters

Summary January 25th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver her en fremgangsmåte for å oppnå og å identifisere en nylig karakterisert subpopulasjon av nøytrofil-avledet gigantiske fagocytter. Disse cellene utvikle seg i kultur fra friske humane blod nøytrofile, og er preget av fagocytose, autofagi, umåtelig stor størrelse, og forlenget levetid. Denne fremgangsmåten er viktig for å ytterligere undersøke denne unike nøytrofil-avledet subpopulasjon.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter