Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Bildebehandling nøytrofile fagosomet og Cytoplasm Ved hjelp av en Proporsjonellekspansjon pH-indikator
 

Bildebehandling nøytrofile fagosomet og Cytoplasm Ved hjelp av en Proporsjonellekspansjon pH-indikator

Article doi: 10.3791/55107
April 5th, 2017

Summary April 5th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Dette manuskriptet beskriver en enkel metode for å måle phagosomal pH-verdi og området samt det cytoplasmatiske pH av humane og muse nøytrofiler ved hjelp av kvotient- målings indikatoren seminaphthorhodafluor (snarf) -1, eller S-1. Dette oppnås ved hjelp av levende celler konfokal fluorescens mikroskopi og bildeanalyse.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter