Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Lokal Field fluorescensmikroskopi
 
Click here for the English version

Lokal Field fluorescensmikroskopi: Imaging mobilsignalerna i intakta hjärtan

Article DOI: 10.3791/55202-v 10:33 min March 8th, 2017
March 8th, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

I hjärtat, molekylära händelser samordna elektriska och kontraktila funktion av organet. En uppsättning av lokala fält fluorescensmikroskopi tekniker som presenteras här möjliggör inspelningen av cellulära variabler i intakta hjärtan. Identifiera mekanismer som definierar hjärtfunktion är viktiga för att förstå hur hjärtat fungerar under patologiska situationer.

Tags

Cellbiologi Intakt hjärta fluorescens pulserande lokala område kalcium aktionspotential Rhod-2 di-8-ANEPPS
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter