Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Ontwikkeling van een Economische DNA Delivery System door "Acufection" en de toepassing ervan op Skin Research
 
Click here for the English version

Ontwikkeling van een Economische DNA Delivery System door "Acufection" en de toepassing ervan op Skin Research

Article DOI: 10.3791/55206-v 09:42 min April 19th, 2017
April 19th, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Dit protocol is een kosteneffectief alternatief voor expressie van naakt plasmide DNA in muizenhuid. Het algemene doel van het protocol is immuun-gerelateerde genen in huidweefsel aan de functionele rol van een specifiek gen in huidontsteking bakenen.

Tags

Immunologie dieren ontstekingen huid keratinocyten DNA-overdracht isovorm eiwit interleukine-15 imiquimod
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter